Top Navigation Version

Laatste nieuws.

NIEUWSBRIEF NR. 2 / AUGUSTUS 2017

August 23, 2017

In deze nieuwsbrief hebben we de kavelindeling gepresenteerd, alsmede een voorbeeld van de kavelpaspoorten met de bouwvlakken. Door de zorgvuldige situering van kavels en bouwvlakken zijn we van mening dat dit bijdraagt aan het luxe gevoel van uitzicht, rust en ruimte. Samen met het KBP en de gemeente is gekozen voor een wat afwijkende, meer vraag gestuurde manier van ontwikkelen. De opdracht was een hoogwaardig plan te ontwikkelen wat recht zou doen aan de nieuw aangelegde natuur en een meerwaarde zou betekenen voor Hapert. Dit heeft geresulteerd in een planopzet met verschillende kavels waarop verschillende woningtypen mogelijk zijn. Op de diverse woningtypen zijn weer varianten mogelijk naar wens van de bewoners. De woningen zijn zo ontworpen en gesitueerd dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het zicht op de natuur en de ligging ten opzichte van de zon. Om de kwaliteit te waarborgen is bij dit plan gekozen voor “eenheid in verscheidenheid”. Nu is dan ook de tijd aangebroken om u de verschillende woningtypen te presenteren.

NIEUWSBRIEF 1 MAART 2017

March 1, 2017

In mei 2016 is er op verzoek van de gemeente Bladel een inloopmiddag georganiseerd in verband met de ontwikkeling van het eerste onderdeel van het KBP woonbos te Hapert. De belangstelling was niet alleen groot, maar ook heel concreet. Deze avond was slechts een eerste peiling voor mogelijke belangstelling ten aanzien van het conceptplan. In de afgelopen maanden zijn de plannen verder uitgewerkt en dit heeft geleid tot een verdere concretisering van het totaalplan en van een aantal concept woningontwerpen. In deze eerste nieuwsbrief brengen wij u hiervan op de hoogte, alsook van de vervolgstappen.

Wilde natuur, gedeelde achtertuin

May 20, 2016

Er komt substantieel minder bebouwing in het woonbos, dus meer natuur