Top Navigation Version

Epicurus:
'Life is good! Make sure to enjoy it.'

Epicurus (341 – 270 v. Chr.)

Ergens wonen is ergens leven

Een perspectief op hoe wil je leven….. Epicurus was een Griekse filosoof uit de Oudheid die op een radicale manier met de tradities van zijn tijd brak. Hij opende rond 307 v. Chr. zijn tuin net buiten de stad Athene waar iedereen welkom was, ook vrouwen en slaven. In deze ‘Tuin der Lusten’ stond volgens Epicurus vriendschap centraal, want dat was eigenlijk het enige in het leven dat een waar genot opleverde. En voor waar genot, zo stelde Epicurus, maakt het niet uit hoe veel je ervan hebt. De hoofdzaken voor de Epicuristen waren het vermijden van pijn en vergroten van genot. Dit moet echter niet in de meest uitzinnige context worden opgevat. Het gaat er om de ziel niet te verontrusten en het lijden uit te bannen. Door te veel te genieten kunnen we juist nare dingen meemaken die we dus beter hadden kunnen vermijden. Vandaar ook dat Epicurus een hedonistische calculus ontwikkelde waarmee kan beoordelen of het genot van nu ook later verantwoord blijkt te zijn. Als laatste is het goed om aan te stippen dat er binnen de tuin van Epicurus bewust geen aandacht werd besteed aan zaken die zich buiten de tuin afspeelden. Politiek of andere maatschappelijke kwesties verontrustten volgens Epicurus de zielsrust, bovendien was het belangrijkste dat je jezelf kon onderhouden en in staat was vriendschappen te ontwikkelen en onderhouden. Dat is het enige dat echt van waarde is, zo meende Epicurus.

Ton Lemaire (1941)

Omgeving, natuur, landschap, cultuur en wildernis

Probleem-analyse: wat de Nieuwe Wildernis biedt…. De Nederlandse cultuur filosoof Ton Lemaire is in 1990 als ecologische vluchteling naar de Dordogne getrokken omdat hij meende dat de Nederlandse infrastructurele ontwikkelingen op hem een negatieve uitwerking zouden hebben. Al in 1970 had hij De filosofie van het landschap gepubliceerd waarin hij stelt dat het landschap altijd mede bepaald wordt door de cultuur waarin we leven. Volgens Lemaire bevinden wij ons in de derde en laatste fase van mondialisering waarbij een ideologie van oneindige economische groei onze maatschappij en ruimte in een technotopische omgeving verandert, waardoor we worden verlost van onze plaatsgebondenheid en tevens vervreemden van onze directe, lokale omgeving. In zijn recente werk stelt Lemaire dat dit alleen maar heftiger aan het worden is. De natuur wordt steeds scherper onderscheiden van het stedelijke, moet beschermd worden en is alleen nog maar ‘te bezoeken’. In plaats daarvan stelt Lemaire zou het beter zijn als wij ons weer meer verbonden weten met ons landschap, onze omgeving, de natuur en cultuur. Kortom: de Nieuwe Wildernis weer in.

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)

Verantwoordelijkheid verkregen door vrijheid

Vragen over koppeling vrijheid en verantwoordelijkheid. Grondlegger van het existentialisme, filosoof, publiek activist, publiek intellectueel, essayist, wat is Sartre eigenlijk niet geweest? Hij veroverde de wereld met zijn toneelstukken, boeken, politieke reizen en activiteiten. Heel belangrijk voor Sartre waren de concepten van vrijheid en verantwoordelijkheid. Zoals hij verkondigde in zijn lezing “Het existentialisme is een humanisme” is de mens “gedoemd tot vrijheid omdat hij in de wereld is geworpen en verantwoordelijk voor alles wat hij doet.” In andere stukken stelt hij zelfs dat elke keuze die één mens maakt, een keuze is namens de hele mensheid. Belangrijk voor Sartre is dus dat we ondanks onze vrijheid niet onze verantwoordelijkheid kunnen afschuiven. Juist door de vrijheid worden we gewezen op onze verantwoordelijkheid. Daarbij geeft Sartre geen afgewogen kader in hoe je die verantwoordelijkheid (en eventueel vrijheid) verder vorm moet geven, dat is immers aan de mens zelf. Het enige dat je immers zeker weet in dit leven, zo zou Sartre eens hebben gezegd, is dat je met jezelf verder moet. Vandaar dat je je eigen keuzes moet maken en je eigen leven exact zo moet vormgeven als je het zelf wilt.

Architecture is the reaching out for the truth.

Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat. Etiam imperdiet imperdiet orci. Praesent nonummy enue habitant morbi.

Read More